שאלות נפוצות

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

01.

מהו המועד להגשת השגה בארנונה?

השגה בארנונה יש להגיש בתוך 90 ימים מהרגע שבו התקבל חיוב הארנונה השנתי. חשוב לציין כי ככל שלא מוגשת השגה, החיוב הופך לחלוט ולא ניתן העלות טענות בעניינו.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

02.

לאן מגישים השגה בארנונה?

השגה מוגשת למנהל הארנונה ברשות המקומית. יצוין כי ישנם מקרים בהם יש להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד חיוב הארנונה.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

03.

באילו נושאים ניתן להגיש השגה בארנונה?

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, נקבעו שורה ספציפית של נושאים שבהם ניתן להגיש השגה וכדלקמן:

  • טענה משפטית של אינני מחזיק – כלומר הנישום שאליו נשלח החיוב אינו מחזיק בנכס.
  • טעות בסיווג הנכס – ארנונה מחויבת על פי השימוש בנכס. כלומר בטרם נקבע התעריף לחיוב של הנכס, יש לערוך בחינה עובדתית מה השימוש שנעשה בו. לאחר מכן, שזוהה השימוש יש לשייך לו סיווג הולם לפי צו הארנונה של הרשות המקומית.
    סוגיית סיווגו של הנכס היא סוגיה חשובה מאוד לצורך בחינת חיוב הארנונה ויש בה חילוקי דעות רבים.
  • טעות בשטח הנכס – חישוב חיוב הארנונה הוא מכפלה של תעריף סיווגו של הנכס, בשטח הנכס. לעיתים ישנה אי בהירות או שגיאות בחישוב שטח הנכס הן בפן העובדתי הבסיסי ביותר, טעות מדידה וכו' ולעיתים בפן המשפטי בשאלה אילו שטחים בכלל רשאית הרשות המקומית לחשב בתוך חיוב הארנונה.

אלו הן הטענות הבסיסיות ביותר לבחינת חיוב ארנונה. ישנן טענות רבות נוספות וכל מקרה צריך להיבחן לגופו, כאשר חלק מהטענות בסמכות בית המשפט לעניינים מינהליים.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

04.

מהו המועד לתקיפת חיוב היטל השבחה?

מרגע קבלת שומת היטל ההשבחה יש 45 ימים להגשת ערר היטל השבחה ו/או לפנות לשמאי מכריע. יובהר כי ככל שלא מוגש ערר או פנייה לשמאי במועד – השומה תהיה חלוטה ולא ניתן יהיה לנהל הליכים משפטיים בעניינה.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

05.

מה הן עילות תקיפת חיוב היטל השבחה?

באופן עקרוני ישנם שני מסלולים לתקיפת חיוב היטל השבחה:

  • א. שמאי מכריע – מסלול זה עיקרו טענות שמאיות ומרכז הכובד בו עוסק הפחתת החיוב ולא בביטולו.
  • ב. ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה – מסלול זה עיקרו טענות משפטיות, אשר יכולות לכלול טענות לפטור מהיטל השבחה וכן ביטול החיוב כולו.
דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

06.

מהו היטל תיעול או היטל סלילה?

היטל תיעול והיטל סלילה הם חיובים אשר מוציאה הרשות המקומית, בגין בניה בתחומה. במקרה של הוצאת היתר בניה יתקבל חיוב אגרות בניה הכולל היטלים אלה וכן דמי הקמה שגובים תאגידי מים וביוב. לעיתים הרשות תבקש תשלומי היטלים גם בעת מכר. יש לבחון היטב את עילת החיוב ולראות האם החיוב מוצדק בנסיבות העניין.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

07.

מהי הקצאה במקרקעין?

הרשות המקומית רשאית להקצות מקרקעין, לטובת עמותות ו/או חברות לתועלת הציבור וזאת לצורך מימוש מטרות ציבוריות שונות (דוגמת גני ילדים, מתנ"סים, בתי כנסת, בתי ספר ועוד). הקצאה צריכה להתבסס על קריטריונים ברורים ודרישה לעמוד באמות מדיה הקבועות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים העוסק בהקצאות במקרקעין.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

08.

מהו המועד להגשת התנגדות להקצאה?

ככלל יש 45 יום להגשת התנגדות להקצאה ממועד פרסומה.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

09.

מועצת העיר דחתה את בקשת ההקצאה שהגשנו – מה עלינו לעשות?

במקרה של דחיית בקשת ההקצאה, ניתן להגיש עתירה מינהלית על החלטת הרשות המקומית שלא להקצות שטח. יש להגיש עתירה בתוך 45 ימים (או מוקדם מכך) מהמועד שבו התקבלה החלטת הרשות המקומית.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

10.

האם עמותה או חברה לתועלת הציבור זכאיות לקבלת תרומות מרשות מקומית?

עמותה ו/או חברה לתועלת הציבור יכולות לבקש בקשת תמיכה כספית מרשות מקומית. בקשה זו מוגשת לרשות המקומית מידי שנה ונדרשת לעמוד בקריטריונים שונים שנקבעו ע"י הרשות המקומית.

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

11.

האם בית כנסת פטור מארנונה?

כן – בית כנסת יכול לקבל פטור בהתאם לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין).

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

12.

האם כל עסק צריך רישוי עסקים מהרשות המקומית?

ישנם עסקים רבים אשר טרם תחילת פעילותם נדרשים לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, קובע לאילו עסקים דרוש רישין עסק ואילו לא. לדוגמא:

  • א. מחסן מעל 50 מ"ר נדרש לקבל רישיון עסק לפני התחלת פעילותו.
  • ב. אחסנת מזון דורשת רישיון עסק.
  • ג. מסעדה או בית קפה דורשים רישיון עסק.

ועוד.

האמור באתר זה אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי ע"י עורך דין והוא מהווה מידע כללי בסיסי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על בסיס המידע והפרטים האמורים באתר זה היא על אחריות המשתמש בלבד.

יש לך בעיה ואתה רוצה להתייעץ?