דרור – גרינשטיין משרד עורכי דין

מה אנחנו עושים

תחומי העיסוק

דרור-גרינשטיין משרד עורכי דין הינו משרד עורכי דין המתמחה במשפט אזרחי ובדיני השלטון המקומי על ענפיהם השונים:

דיני רשויות מקומיות

למשרדנו מומחיות בדיני רשויות מקומיות וזאת במכלול הנושאים וההיבטים הקשורים לרשות המקומית ובין היתר היבטים הקשורים אל פקודת העיריות ו/או פקודת המועצות המקומיות ו/או צוי המועצות המקומיות ו/או צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) וכן ביחס להנחיות משרד הפנים הרלוונטיות ועוד.

מוסדות חינוך

למשרדנו התמחות ייחודית בתחום של דיני חינוך ומתן שירותים למוסדות חינוך בדגש על מוסדות מוכר שאינו רשמי. 

בעניין זה יש לציין כי משרדנו מספק שירותים למגוון עמותות ומוסדות חינוך שבהם מאות תלמידים, לרבות בכל הנוגע להסכמי העסקה ו/או כספי תמיכות ו/או דיני הקצאות וכן בכל הנוגע להיבטים הקשורים לדיני עבודה ועוד.

מיסוי מוניציפלי

חיובי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח (המוטלים על ידי הרשות המקומית ובשנים האחרונות גם על ידי תאגידי המים והביוב), היטלי השבחה, אגרות שילוט, אגרות בניה וכיוצ"ב.

משרדנו עוסק בתחומים האמורים מכל היבטיהם, החל בייעוץ ומתן חוות דעת שוטפות ללקוחותינו במגוון התחומים האמורים, ליווי והכנת חקיקת משנה (צווי ארנונה, חוקי עזר ועוד), וכלה בניהול הליכים משפטיים בכל התחומים האמורים.

הקצאות במקרקעין

למשרדנו התמחות ייחודית בתחום של הקצאות במקרקעין בהתאם לנוהל הקצאות במקרקעין ובכלל. במסגרת זו משרדנו מייצג גורמים שונים לרבות רשויות מקומיות ו/או גורמים פרטיים בהליכים העוסקים בבקשות להקצאות ו/או בהתנגדויות להקצאות וכן בעתירות מינהליות ו/או הליכים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, אשר עניינם התנגדות להקצאות ו/או אישור להקצאות . 

ממשל תאגידי

למשרדנו ניסיון רב בתחום של ממשל תאגידי, תוך התמקדות פרטנית בכל הנוגע לתאגידי מים וביוב ו/או רשות המים, לרבות מומחיות בכל הנוגע לכללי תאגידי מים וביוב, דמי הקמה וכיוצ"ב.

דיני התכנון והבניה

הליכי רישוי ותכנון, ייצוג בוועדות ערר ובפני בתי המשפט וייצוג בפני הרשויות השונות. ייצוג בהליכים מורכבים של תכנון ובנייה, לרבות הליכי התנגדויות לתכניות ו/או היתרי בניה ועוד.

ניהול הליכים משפטיים

לעורכי הדין במשרד דרור – גרינשטיין ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים בפני מגוון ערכאות, תוך שימת דגש על מתן שירות אישי ומקצועי ללקוחות המשרד.

תחומי עיסוק נוספים

מה עוד אנחנו עושים?

למשרדנו ידע ויכולת משפטית מוכחת בכל הקשור לטיפול בסוגיות משפטיות סבוכות, וניהול הליכי ליטגציה מורכבים הן בדין המינהלי והן בהליכים אזרחיים.

דיני עמותות

ניהול שוטף של עמותות ו/או הקמתן, טיפול בהכרה בעמותה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וכל האמור בהתנהלות מול רשם העמותות ו/או רשות המסים במגוון הסוגיות הרלוונטיות לקיומה וניהולה התקין של עמותה.

ליטיגציה אזרחית ומנהלית

למשרדנו התמחות בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים במגוון התחומים האזרחיים והמנהליים.

דיני מכרזים

ייצוג רשויות ציבוריות ו/או עירוניות ו/או גורמים פרטיים בכל הנוגע לדיני מכרזים, לרבות עריכת מכרזים וליווי וניהול ההליך המכרזי. כמו כן למשרדנו ניסיון בניהול הליכי ליטיגציה ביחס למכרזים, לרבות הליכים מנהליים ו/או אזרחיים בתחום. 

דרור – גרינשטיין משרד עורכי דין

מחפש משרד

משרדנו מתמחה במשפט אזרחי ובדיני השלטון המקומי על ענפיהם השונים ובכלל זה דיני התכנון והבניה, הפקעות, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תמיכות והקצאות במקרקעין וכן מיסוי מוניציפאלי על כל רבדיו- אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה, ארנונה וכיוצ"ב.

עוד מתמחה משרדנו במשפט העבודה הפרטי וכן בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים ובכלל זה, עתירות מנהליות, עררים, תובענות שונות, לרבות תובענות ייצוגיות ועוד.

לעורכי הדין במשרד דרור – גרינשטיין ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים בפני מגוון ערכאות, תוך שימת דגש על מתן שירות אישי ומקצועי ללקוחות המשרד.