דרור - גרינשטיין

דרור - גרינשטיין

אנו מספקים ללקוחותינו שירות מקצועי ברמה הגבוה ביותר עם שימת דגש על יחס אישי, שקיפות מלאה וזמינות.

בית המשפט העליון מאשרר שומות היטל השבחה מוסכמות משנת 2009

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב email
מייל
שיתוף ב print
הדפס

בית המשפט העליון מאשרר שומות היטל השבחה מוסכמות משנת 2009.

בשנת 2015 הגיש משרדנו ערר היטל השבחה וכן עתירה מינהלית, נגד ארבע שומות היטל השבחה שהנפיקה הועדה המרחבית שרונים.

מדובר בשומות שהוצאו לאחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, אשר עניינם מימוש בדרך של מכר. הטענה המרכזית שלנו במסגרת שני ההליכים האמורים, היתה כי בשנת 2009, לפני תיקון 84 לחוק, הנפיקה, אותה ועדה מרחבית, שומות מוסכמות, ביחס לאותם מגרשים, באופן שהשומות החדשות משנת 2015, אינן חוקיות.

למעשה וכפי שנטען בהליכים, השומות משנת 2009 הינן חלוטות, ומחייבות את הועדה המרחבית שרונים, בראש וראשונה מהטעם שהועדה המרחבית פעלה על פי השומות המוסכמות במשך שנים וכן מעבר לכך בשל טעמי הסתמכות של הנישום, חוסר חוקיות וכיוצ"ב.

הועדה המרחבית התנגדה בתוקף לפעול על פי השומות המוסכמות, כאשר הפער בין השומות המוסכמות לשומות משנת 2015 עומד על מיליוני ש"ח. הלכה למעשה, חיוב שנת 2015 היה גבוה פי 3 לערך, מהחיוב המקורי על פי השומות המוסכמות.

לימים ביום 11.8.17, ניתן פסק דין בעת"מ 49560-06-14, בבית משפט המחוזי מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.בפסק דין זה קבע בית המשפט המחוזי, כי השומות המוסכמות חוקיות וכי יש להורות על בטלות השומות המתוקנות שהוצאו בשנת 2015 – שהוצאו בחוסר חוקיות ובניגוד לדין החל. הועדה המרחבית שרונים וכן המעוצה המקומית תל מונד, הגישו ערעור לבית המשפט העליון על החלטה זו והטילו לפתחו של בית המשפט העליון את הסוגיה המורכבת הזו.

בית המשפט העליון דחה את טענות הועדה המרחבית ופסק ביום 12.5.19, כי אין להתערב בהכרעת בית המשפט המחוזי וכי דין השומות המתוקנות משנת 2015) לבטלות – ובמילותיו של בית המשפט העליון:

"בסופו של יום, ענייננו בתיקון שומות מוסכמות, והמערערות לא הראו כי יש מקום לתיקון כאמור. לכן, ועל אף שהדעת אינה נוחה ממה שנחזה לכאורה כ"מחטף" שנעשה לפני תיקון החוק, הרי שבהינתן הזמן שחלף; בהינתן שאין לפסק הדין השלכות רוחב נוכח תיקון החוק; בהינתן שחלק לא מבוטל מבעלי המקרקעין כבר מימש את זכויותיו ושילם את היטל ההשבחה על פי השומות המוסכמות; בהינתן אינטרס ההסתמכות של המשיבים גם לגבי אותן חלקות או יחידות דיור שטרם מומשו; בהינתן שלא הוכח כי קיים פער של ממש אשר מצדיק את פתיחת השומות; ובהיעדר ראיה לפגיעה בטוהר המידות במסגרת האיזון בין אינטרס ההסתמכות לפגמים שנפלו, ככל שנפלו, בהליך הוצאת השומות המוסכמות – בהינתן כל אלה, מצאנו לאמץ את התוצאה אליה הגיע בית המשפט קמא ולהותיר את פסק הדין על כנו."

 הנה סוף סוף – הסתיימה לה סאגה שהחלה בשנת 2015, תוך שבית המשפט העליון שומר על אינטרס ההסתמכות של הנישום, אשר הסתמך על שומות שהנפיקה הועדה המרחבית בעבר ולא היה צריך לחשוש לשינוי מדיניות קיצוני כפי שקרה במקרה דנן (!) 

מאמרים נוספים

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

חיוב ארנונה שנתית לשנת 2022

חיוב ארנונה שנתית לשנת 2022- בחודשים הקרובים יחלו הרשויות לשלוח שומות ארנונה לשנת 2022. משרדנו קורא לקהל לקוחותיו לבחון היטב את שומות