דרור - גרינשטיין

דרור - גרינשטיין

אנו מספקים ללקוחותינו שירות מקצועי ברמה הגבוה ביותר עם שימת דגש על יחס אישי, שקיפות מלאה וזמינות.

"התנהלות בלתי חוקית ובלתי תקינה של העירייה"

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב email
מייל
שיתוף ב print
הדפס

משרדנו עתר נגד עיריית אלעד והועדה המקומית לתכנון ובנייה אלעד, בשורה של סעדים מינהליים, כאשר העיקרי שבהם הינו עצירת עבודות בלתי חוקיות, ללא היתר בניה וללא אישור רשות העתיקות, אשר מתבצעות בסמוך לשכונת מגורים ועל אתר עתיקות מוכרז.

מדובר בעבודות הנחת קרוואנים שלא כדין, ללא ההיתרים הדרושים על פי חוק ובאופן מקומם, המעיד על מינהל בלתי תקין בעליל.

בית המשפט, כבוד השופט קינר נתן צו ביניים, אשר עוצר את העבודות לאלתר וקבע בין היתר כך:

"להתנהלות בלתי תקינה ובלתי חוקית זו של העירייה יש משמעות ציבורית מהותית. אינטרס הציבור נפגע כאן באופן מהותי. העירייה ביצעה פעולות במקרקעין ללא קבלת ההיתר הנדרש ממנהל רשות העתיקות…..

סוגיה מרכזית נוספת בתיק זה היא החלטת העירייה להניח מבנים יבילים במקרקעין לצורך קיום פעילות של גני ילדים בהם, בלא שיהא בידה היתר בניה.המצב אליו נקלעה העירייה לפי תיאורה שלה, של מחסור במבנים עבור גני ילדים היה צריך להיצפות מראש. קשה להניח כי עניין זה התגלה לעירייה רק ביום 31.7.18, מועד בו התבקש על ידה היתר בניה.

אבל גם אם מצב זה הוא עובדה מוגמרת, העירייה, שהיא רשות ציבורית, אמורה ביחד עם המשיבה 2, הוועדה המקומית, לדאוג לקיום החוק בתחומה על ידי תושביה ואחרים המצויים בתחומה, בכל העניינים המצויים באחריותן. אין רשות ציבורית יכולה לקבל החלטות שנועדו לפתרון מצב מסוים תוך עבירה על החוק, הן בשל מעמדה, והן בשל אחריותה לאכיפה כאמור.

לא למותר לציין כי קיום גני ילדים במבנים שנבנו ללא היתר, מסוכן עבור המשתמשים בהם, כולל הילדים.

אין בנסיבות אלה מקום לעריכת מידרג של "חומרת" ההתנהלות, והעובדה כי הוגשה בקשה להיתר בניה וניתן אישור עקרוני תוך התנאת תנאים רבים, אינה יכולה להוות תחליף לצורך בקבלת היתר בניה מלא כדין.

לא רק זאת, אלא שלמותר לציין כי ביצוע עבודות בניה ללא היתר, ואכלוס מבנים שנבנו ללא היתר, כרוכים בסיכונים רבים, גם בטיחותיים. אין די בכך שניתן אישור עקרוני למתן היתר בניה, מותנה בתנאים, שכן כל עוד לא ניתן היתר בניה לאחר שהתקיימו כל התנאים הדרושים, אין העירייה רשאית לבצע את הבניה ולאכלס או להתיר איכלוס במבנים כאמור לעיל.

אי מתן צו הבינים במצב דברים זה, כאשר שנת הלימודים טרם החלה, יכול להתפרש כהיתר לביצוע עבירות הבניה, וכהיתר לעירייה ולמשיבה 4 לנהוג באופן מסוכן ובלתי אחראי, תוך יצירת טענה למעשה עשוי, המנציח התנהלות בלתי חוקית זו לתקופה ארוכה."

בנסיבות אלו ניתן צו ביניים אשר עוצר את עבודות העירייה ומונע את המשך הנזק אשר נגרם לציבור הרחב בכלל ולאתר העתיקות בפרט.

מאמרים נוספים

דרור - גרינשטיין - משרד עורכי דין

חיוב ארנונה שנתית לשנת 2024

חיוב ארנונה שנתית לשנת 2024- בחודשים הקרובים יחלו הרשויות לשלוח שומות ארנונה לשנת 2024. משרדנו קורא לקהל לקוחותיו לבחון היטב את שומות