דחיית בקשת היתר בניה – בשל צורך בקיום הליך תכנוני מסודר

דחיית בקשת היתר בניה - בשל צורך בקיום הליך תכנוני מסודר ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז מרכז, קיבלה את ערר משרדנו ודחתה בקשת היתר בנייה, אשר נערכה שלא כדין וללא…

להמשך קריאה דחיית בקשת היתר בניה – בשל צורך בקיום הליך תכנוני מסודר

הועדה תשיב היטל השבחה בתוספת ריבית פיגורים

הועדה תשיב היטל השבחה בתוספת ריבית פיגורים. אחת הסוגיות המשמעותיות בכל הנוגע להיטל השבחה - עניינה ריבית פיגורים בהיטל השבחה. סוגיה זו של ריבית פיגורים בהיטל השבחה, היא סוגיה סבוכה,…

להמשך קריאה הועדה תשיב היטל השבחה בתוספת ריבית פיגורים

בית המשפט העליון מאשרר שומות היטל השבחה מוסכמות משנת 2009

בית המשפט העליון מאשרר שומות היטל השבחה מוסכמות משנת 2009. בשנת 2015 הגיש משרדנו ערר היטל השבחה וכן עתירה מינהלית, נגד ארבע שומות היטל השבחה שהנפיקה הועדה המרחבית שרונים. מדובר…

להמשך קריאה בית המשפט העליון מאשרר שומות היטל השבחה מוסכמות משנת 2009

בית המשפט הורה לעיריית בני ברק לחדול מביצוע עבודות ללא היתר

בית המשפט הורה לעיריית בני ברק לחדול מביצוע עבודות ללא היתר. משרדנו הגיש עתירה (עת"מ 52014-11-18 קריסטל ואח' נגד עיריית בני ברק ואח'), נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק…

להמשך קריאה בית המשפט הורה לעיריית בני ברק לחדול מביצוע עבודות ללא היתר

נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

אחת המחלוקות הקיימות בעניין ארנונה – היא איך לסווג נכס ריק, כאשר אין בו כל שימוש. הפסיקה הכירה בכך כי גם נכס ריק חייב בארנונה – להוציא את תקופת הפטור…

להמשך קריאה נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

הקץ לשימושים חורגים בתחום תוכנית 1205?

בהחלטה תקדימית של ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז תל אביב, כבוד היו"ר גילת אייל, קבעה ועדת הערר כי שימושים שונים שהתירה הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב אינם בגדר…

להמשך קריאה הקץ לשימושים חורגים בתחום תוכנית 1205?